Jürgen Sass Gräddö Sweden

 

sass@sassdesign.net

Update 2016.02.14

Det är nu länge sedan jag seglade över Atlanten. Denna resa gjorde mig uppmärksam på hur liten jorden är, hur vackert allt är, att vi lever i paradiset, vi ser det dock alltför sällan. Jag upptäckte att det finns ett sätt att tänka som kan vända vårt liv mot inre trygghet, sann glädje och yttersta frihet. Allt är då en del av ett enda helat liv. Jag lägger min begränsade uppmärksamhet direkt på det positiva alternativet.

 

När jag var fem år gammal bestämde jag mig för att klara mig själv i allvarliga situationer. På den vägen är jag fortfarande.

 

Seglingen seglar seglaren

 

Det här är ett exempel på den cykliska hierarkin som under åren kommit till mig. Kroppens fysiska arbete är i perfekt balans med själens totala öppenhet och andens gränslösa harmoni. Allt har sin plats och sin tid. Kroppen i nuet, själen i varje ögonblick och anden i alltiden. Jag vet inget och allt. Jag är enhetens visdom, holosofi. Det är ett äkta möte med havet, det yttersta och innersta av mig själv. Jag har fullt ansvar för det som händer och därmed är jag helt trygg och fri.

Välkommen ombord

 

 

Den planande motorbåtens formparametrar

 

En planande båt rör sig i två media, vatten och luft, och i och på ytan mellan dessa media. Det är det som gör det hela så komplicerat och därmed intressant. Dessutom finns inga naturliga förebilder att studera, såsom flygarna kan göra med fåglarna.

 

Långfärdsmotorbåten

 

Det är viktigt att på ett professionellt sätt verkligen väga alla ingående parametrar i relation till varandra. Det ska vara grundat på all tillgänglig vetenskap för att få ett optimalt resultat. Amatörmässiga uppfattningar och spekulationer måste behandlas efter dess inneboende värde. Det handlar om optimering, inga kompromisser.

 

Interceptorer i teori och praktik

 

En interceptor är en liten vertikal skiva, vanligtvis placerad i akterkanten på trycksidan av en profil eller båtbotten. Effekten är en helt annan tryckfördelning och mycket högre lyftkraft än vad den ursprungliga profilen eller båten har.

 

 

 

En lättdriven roddbåt för motion och långfärd

 

Den vanliga föreställningen är att den traditionella skrovformen med tunna ändskepp skulle vara det optimala för roddbåtar avsedda för motion och långfärd. Den här studien visar att det går att skapa mycket mer lättdrivna och sjövärdigare skrov än de vanligt förekommande.

Effektiv motorbåt med akterskepps interceptor

 

Hos varje båtbyggare och båtkonstruktör dyker drömmen om den ultimata båten förr eller senare upp. Det handlar om optimering i alla lägen. Även jag har under många år fascinerats av visionen av den ultimata motorbåten. Målsättningen har varit att åstadkomma en båt med hög effektivitet och mjuk gång över ett stort fartområde.

 

Lång och grund eller bred och djup V-botten

Ett effektivt altrnativ till djup V-botten

 

Här presenteras ett motorbåtskoncept med hög effektivitet och mycket goda sjöegenskaper över hela fartregistret. Det är en kombination av alla de goda egenskaper som vanligen finns hos en djup V-botten och en traditionell rundbotten.

 

Varför djupare V-botten och större motor

 

Det är ofta mycket stort avstånd mellan tillgänglig kunskap och dess tillämpning i produktion och handel. Många brukare och båtbyggare känner inte ens till att det går att beräkna en planande båts egenskaper med relativ god precision. För att skapa en något bättre förståelse för hur en planande båt fungerar har denna rapport utarbetats.

 

Helsa Rediviva 50/50, en paddelbar segelkanot

 

Den här kanoten är något mer än bara en paddelkajak. Kanske är det den mångsidigaste båten för långfärd i öppna vatten. För över hundra år sedan gjordes många fina långfärder i våra vatten med liknande kanoter. Med de material och byggmetoder som står till vårt förfogande idag kan vi skapa mycket sjödugligare och effektivare båtar än för hundra år sedan.

 

Keyhaven Skiff, en lättdriven semiplanande båt med trapetsbotten

 

I den här sammanställningen beskrivs arbetsgången hur en båt konstrueras, från beställarens önskemål till färdig konstruktion. Alla möjligheter måste avvägas mot varandra för att uppnå optimal effektivitet och sjövärdighet. Detta gäller alla båtar oberoende av storlek, från den enkla kajaken till den största superyachten.

Victoria, en effektiv, bekväm och mångsidig båt

 

Skrovet med dubbla slag, smal botten och slankt förskepp skapar en båt som har låg bränsleförbrukning och mjuk gång i sjö både i låga och höga farter. Det övre slaget och den utlagda stäven bidrar till att båten förblir torr i grov sjö. Konceptet bygger på de positiva erfarenheter från många modellförsök och praktisk erfarenhet från båtar med liknande form och storlek som Victoria.

 

Gamla projekt

 

Här visas ett urval av alla projekt som seglat utöver ritbordskanten och förhoppningsvis ut över fjärdar och hav. Urvalet har gjorts för att visa bredden i produktionen och vara en inspiration för kommande projekt. Objekten visas huvudsakligen i kronologisk ordning med början 1963. Presentationen avslutas med en mycket ekologisk båtbyggarverkstad.

Segelkanotens historia, skrovform och segel

 

Denna speciella båt har många möjligheter för både kappsegling och långfärd. En segelkanot är mer än en vanlig jolle. Här förklaras i detalj hur mina C-, D- och E-kanot har formgivits genom åren. Beskrivningen kan också vara en utgångspunkt hur andra segelbåtar kan konstrueras.

 

Föredrag och seminarier

 

Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening (SYR) är en ideell förening, bildad 1960, av och för experter inom området båtkonstruktion. Föreningens syfte är att skapa intresse och respekt för båtkonstruktion och all den teknik som förknippas med olika typer av båtar. I dess regi har ett flertal föredrag och seminarier hållits under åren. Föredragen erbjuds här också till andra organisationer för att vidga kunskapen om båtkonstruktion.

Aktuella projekt

 

I den här presentationen visas en samling konstruktioner som kan vara till inspiration för framtida projekt. Syftet är att visa vilka möjligheter som står till buds. Förhoppningen är att det ska leda fram till en kreativ dialog kring effektiva och sjövärdiga båtar som passar de flesta.

 

Guldsuggan

 

Guldsuggan är ett hederspris som tilldelas person som gjort utomordentliga insatser inom båtkonstruktion eller närliggande områden. Guldsuggan är en replik av de tunga blyklumpar, ”suggorna” som yachtkonstruktörer traditionellt använder för att hålla de böjliga linjalerna ”rina” på plats när båtens linjer dras upp på ritbrädan. Guldsuggan är utförd i drivet silver och därefter förgylld.

 

 

Jürgen Sass Östra Byvägen 9 760 15 Gräddö Sweden

sass@sassdesign.net

0708 490 452 0176 405 47