Jürgen Sass Gräddö Sweden

 

sass@sassdesign.net

Update 2016.02.08

Det finns öar

även bortom synranden

öar

kobbar

och skär

som väntar på att upptäckas

att upplevas

att leva med

 

Det finns människor

även bortom synranden

tankar

känslor

och visioner

som väntar på att upptäckas

att upplevas

att leva med

 

En lots på möjligheternas hav

En vägvisare i ett stiglöst land

 

 

Holografi

 

Det yttersta syftet med denna beskrivning är att påvisa grunden för våra innersta behov av trygghet, glädje och frihet. Alla har vi en världsbild, vare sig vi är medvetna om den eller ej. Utifrån denna bild handlar vi i vår vardag för att skapa största möjliga välbefinnande för oss själva och vår omgivning. Brister i denna bild uppenbarar sig som illabefinnande inom oss eller i vår närhet.

Psykosofi, den självspeglande helhetssynen

 

För att kunna hantera vår vardag på enkelt sätt skapar vi oss bilder av hur allt hänger ihop. En oändlig verklighet kan aldrig förklaras med en begränsad och begränsande beskrivning. Beskrivningen har alltid en lägre dignitet än det beskrivna. Kartan är platt medan verkligheten är berg och dal. Kartan är ett hjälpmedel, en krycka som aldrig får bli en protes. En skicklig kartläsare gör sig en användbar bild av verkligheten genom att den känner sin egen och kartans begränsningar och är trygg i det. Den här presenterade kartan kan vara en effektiv vägvisare.

Holosofi, en cyklisk hierarki

 

De flesta av oss är uppväxta och skolade i pyramidformade hierarkiska världsbilder,. Ändå upplever vi i vår vardag att de linjärt hierarkiska förklaringsmodellerna inte räcker till. Mycket av illabefinnandet idag har sin grund i en denna ofullständiga världsbild. Här beskrivs är en helhetssyn på hela tillvarons eviga kretslopp som en enda enhet. Beskrivningen är resultatet av ett livslångt ständigt iakttagande av inre och yttre processer. I den här presenterade helhetsbilden finns paralleller med beskrivningar av D. Bohm, I. Prigogine, B. Heim, J. Krishnamurti,N Sri Ram m.fl.

 

Utvecklingsmöjligheter

 

Här erbjuds flera enkla vägar till livet i sig självt. Upptäck det skapande ordets kraft. Väck upp sinnenas inneboende resurser. Öppna upp för helhetens informationsflöde. Flytta gränsen mellan det konkreta och det abstrakta. Välkomna visdomen och kärleken. Det finns alltid en tredje väg, ett både-och alternativ.

 

Satsang, frågor och svar

 

Under den här rubriken har jag samlat några allmänna och personliga frågor och mina svar utifrån den världsbild som kommit till mig genom åren. Satsang är ett sanskrit –begrepp av Sat, ”sant” och Sanga, ”umgänge”.

 

 

Vattendroppen

en del av havet

Du och jag

en del av livet

Havet behöver vattendroppen

Livet behöver dig och mig

Havet i ständig rörelse

Livet i ständig förändring

Du och jag i ständig utveckling

Kärlekens eviga behov av kärlek

Livets eviga behov av liv

Sanningens eviga behov av sanning

 

 

 

Jürgen Sass Östra Byvägen 9 760 15 Gräddö Sweden

sass@sassdesign.net

0708 490 452 0176 405 47